Munshigonj Branch

Munshigonj Branch

Branch Address:

Binodpur (Rikabi Bazar) 1st Floor,
Munshigonj

Mr. Md. Wahidur Rahman
Sr. Executive Vice President (SEVP)
Tel: 7611320 (Res.)
Mobile: 01711-126802, 01848-352522
Email: munshigonj@peoplesinsurancebd.com